Home | Archive | CV | About| News

 

Cinéma de Bricolage 5

Een presentatie van de Rietwood Stichting op de Kunstvlaai 2010.

Sandra Stoycheva
Sophie Valero
Maria Gondek
Alex Perryman

Allen gaan binnen het inhoudelijke kader van hun werk met eenvoudige middelen het spel met de techniek aan om hun installatie leven in te blazen. De ademende Dodo van Sophie Valero, de interactieve vloer van Maria Gondek, de telkens van vorm en kleur veranderende taumatroop van Alex Perryman en de interactieve installatie van Sandra Stoycheva, waar zand, water, lucht en licht de media zijn die de vormen doen ontstaan. Het zijn allemaal voorbeelden van gebricoleerde  cinéma.

Films als Harry Potter, The lord of the Rings,  Up en Avatar geven bij uitstek een meeslepende demonstratie van waartoe de huidige computertechnieken in staat zijn. Al deze technieken staan tegenwoordig ook aan kunstenaars ten dienst. En hoewel de hedendaagse kunst laat zien dat kunstenaars graag gebruik maken van nieuwe technische mogelijkheden toont de geschiedenis ook dat de magie van wat zich door middel van eenvoudige mechanieken kan bewegen net zo goed overeind blijft. Het plezier om met het blote oog het ontstaan van de beweging te kunnen blijven volgen blijkt net zo fascinerend als het genoegen om je te laten meeslepen in werelden die je eigenlijk niet meer kunt vatten.
Trek een actrice lange, zwarte handschoenen aan, zodat haar armen wegvallen tegen een donkere achtergrond. Ziedaar, de Venus van Milo komt tot leven. Dergelijk knutselen heeft vanaf het prille begin een opvallende rol gespeeld binnen de cinema. Daarbij doet de zichtbaarheid van het procédé niets af aan de geloofwaardigheid, integendeel zelfs. In het huidige tijdperk waarin binnen de cinema alles nog echter dan echt moet lijken, doen jonge kunstenaars een beroep op de verbeelding door in de voetsporen te treden van illustere doe-het-zelvers als Georges Méliès, Jean Cocteau en Jean-Luc Godard. De films, de life - voorstellingen en de filminstallaties, die samen Cinéma de Bricolage vormen, laten zien hoe met ‘schaar en plakband’ wonderen werkelijkheid kunnen worden.

Veel jonge kunstenaars geven er blijk van zich door deze low-tech mogelijkheden te laten inspireren. Het onderzoek naar ingenieuze mechanieken die bewegend beeld tot stand kunnen brengen  blijft van deze tijd. De voortschrijdende techniek lijkt deze 'archeologie van de illusie' niet in de weg te staan. De uitvinderszin blijft geprikkeld. De resultaten van deze experimenten met eenvoudige middelen zijn vaak betoverend en poëtisch.

Margriet Kruyver
José Vonk
Albert Wulffers

Met dank aan het docententeam van VAV, Gerrit Rietveld Academie

 

Download Flyer - Cinéma de Bricolage 5